Współpraca jest najważniejsza!

Czy korzystają już Państwo z programu SharePoint?
To rozwiązanie uważamy za bardzo dobre posuniecie. Aby zautomatyzować proces i zapewnić jego efektywność oferujemy integrację posiadanego przez Państwa procesu z taki programami jak SharePoint, TMS czy CMS, tak aby zapewnić Państwu maksymalną optymalizację.
Dla nas i znaczącej części naszych klientów program SharePoint jest idealną platformą wspólnego procesu. Większa przejrzystość procesu to więcej czasu dla Państwa!