Członek Stowarzyszenia tekom (stowarzyszenie specjalistyczne zajmujące się komunikacją techniczną)
Rekomendowany przez Microsoft dostawca rozwiązań technologicznych
Jednostka certyfikująca dla ambitnych dostawców specjalistycznych usług językowych
Certyfikowany Brand Partner banku UBS
Boris Petrovsky - w centrum jego pracy stoją wyobraźnia, znak, pojęcie oraz obiekt w nowoczesnym społeczeństwie.